DOLAR 33,1952 -0.11%
EURO 36,0226 -0.6%
ALTIN 2.548,96-1,98
BITCOIN 22137130,62%
Uşak
29°

AÇIK

17:13

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

  Uşak Seramik Sponsorlu Reklam
  Uşak Seramik Sponsorlu Reklam
  OSB VE ENERJİ ALANINA YÖNELİK DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TEKLİFİ, TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ

  OSB VE ENERJİ ALANINA YÖNELİK DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TEKLİFİ, TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ

  OSB VE ENERJİ ALANINA YÖNELİK DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TEKLİFİ, TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ

  ABONE OL
  19 Temmuz 2023 19:18
  OSB VE ENERJİ ALANINA YÖNELİK DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TEKLİFİ, TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ
  0

  BEĞENDİM

  ABONE OL
  Çiftçioğlu Otomotiv Reklam
  Çiftçioğlu Otomotiv Reklam

  Osb Ve Enerji Alanına Yönelik Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilerek Yasalaşan Kanun Teklifine Göre; Depremden Etkilenen 11 İlde İl Özel İdareleri, Belediyeler İle Sanayi Ve Ticaret Odalarının Kalkınma Ajanslarına Ödeyecekleri Paylardan 2023 Ve 2024 Yılları İçin Muaf Olmasını Da Düzenleyen Bir Madde İhdas Edildi, “Yeşil Organize Sanayi Bölgesi” Tanımlanarak, Bu OSB’ler Belirlenen Kriterler Kapsamında TSE Tarafından Sertifikalandırılacak, Yeşil OSB Olmak İçin Hazırlanan Projeler, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığınca Kredilendirilecek Ve Öncelikli Olarak Değerlendirilecek, Doğal Gaz İthalatına Hem BOTAŞ Hem De Özel Sektör Tüzel Kişileri Açısından Serbestlik Getirilecek, İhraç Edilen Doğal Gaza İlişkin İletim Tarifeleri Yurt İçi İletim Tarifelerinin Tabi Olduğu Kısıtlamalara Bağlı Olmayacak.

  AK Parti Milletvekillerinin İmzasını Taşıyan Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi.

  Kanunla, Türkiye Enerji, Nükleer Ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Denetçisi Pozisyonuna, Genel Ve Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Müfettiş, Denetçi, Denetmen Ve Kontrolör Kadro Veya Pozisyonlarında Görev Yapanlar Arasından Atama Yapılabilecek. Bu Şekilde Atananların Sayısı 5’i Geçemeyecek.

  Madencilik Faaliyetleri Kapsamında İhtiyaç Duyulan Elektrik Enerjisi Tüketimini Karşılamak İçin Kurulacak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri De “altyapı Tesisi” Kapsamına Alınacak.

  Gümrük Vergileri İle Bunların Ödenmelerine Bağlı Tahsil Edilen Gecikme Faizinin Veya Gecikme Zammının Geri Verilmesinde; Geri Vermeye Konu Fazla Tahsilatın Yükümlüden Kaynaklanması Durumunda, Geri Verme Başvurusunun Yapıldığı Tarihten, Yükümlüden Kaynaklanmaması Durumunda İse Tahsilat Tarihinden Geri Verme Kararının Tebliğ Edildiği Tarihe Kadar Geçen Süre İçin Geri Verilecek Tutar Üzerinden Kanuni Faiz Oranında Hesaplanan Faiz İle Birlikte Ödeme Yapılacak.

  OSB VE ENERJİ ALANINA YÖNELİK DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TEKLİFİ, TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ
  OSB VE ENERJİ ALANINA YÖNELİK DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TEKLİFİ, TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ

  Kanunda, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) Planlama, Kuruluş Ve Kamulaştırma Süreçlerinin Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler De Yer Alıyor.

  Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na “Yeşil OSB” Tanımı Eklenecek. Yeşil OSB; Kaynak Ve Enerji Verimliliği, Yalın Üretim, Endüstriyel Atık İşbirliği Ve Çevreye Duyarlı Uygulamaları İle Öne Çıkan Çevresel, Ekonomik, Sosyal Ve Yönetimsel Açıdan Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığınca Belirlenen Kriterler Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Tarafından Sertifikalandırılan OSB’leri Kapsayacak.

  Ortak Kullanım Alanı Oranı, OSB Büyüklüğünün Yüzde 5’inden Az; Hizmet Ve Destek Alanlarının Oranı İse OSB Büyüklüğünün Yüzde 15’inden Fazla Olamayacak.

  Yürürlükteki İmar Planlarında Sanayi Alanı Olarak Belirlenen Yerlerde, Planı Onaylayan İdarenin Görüşünün Alınması Ve İmar Planına Esas Jeolojik Ve Jeoteknik Etüt Yapılması Kaydıyla OSB Yer Seçimi İşlemi Yapılmadan OSB Alanı Kesinleştirilecek.

  Yönetmelikte Belirtilen Şart Ve Sürelerde Yatırım Yapmayı Taahhüt Eden Parsel Maliklerine, Kamulaştırma Yapılmadan Seçilen Alanda OSB Tarafından Yer Verilebilecek. Taahhüdü Yerine Getirmeyenlerin Taşınmazları Kamulaştırılacak.

  OSB Yer Seçimi Kesinleştirilen Alanın Bulunduğu Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, İlçe Belediyesi, Belde Belediyesi, Sanayi Ve Ticaret Odası, İl Özel İdaresi Veya Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı, Konuyla İlgili Mesleki Kuruluş Ve Teşekküllerin Temsilcileri, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığının Uygun Görüşüne İstinaden OSB Kuruluşunda Yer Alabilecek. OSB; Kuruluşunda Yer Alan Kurum Ve Kuruluşların Temsilcileri İle Vali Tarafından İmzalanan Kuruluş Protokolünün Onaylanmasının Yanı Sıra Sicile Kaydedilerek Tüzel Kişilik Kazanacak.

  Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığınca OSB Olarak Sınırları Kesinleştirilen Alanlarda, Acele Kamulaştırma Kararına İstinaden Mahkemece Takdir Edilen Taşınmaz Bedelinin Banka Hesabına Yatırılması Ve Acele El Koyma Kararı Verilmesinin Ardından Yatırımların Gecikmemesi İçin OSB Tarafından Altyapı İnşaatı Ve Tahsis Yapılabilecek, Yatırımlar İçin Ruhsat Ve İzinler Verilebilecek.

  Yeşil OSB Olmak İçin Hazırlanan Projeler, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığınca Kredilendirilecek Ve Öncelikli Olarak Değerlendirilecek.

  Arsa Satışları, Müteşebbis Heyetin Belirleyeceği Ve Şeffaflık İlkesi Kapsamında Yönetmelikte Belirlenen Esas Ve Usullere Uygun Gerçekleştirilecek.

  OSB İçinde Parsel Tahsisleri, Şeffaflık İlkesi Kapsamında Yapılacak.

  OSB Tüzel Kişiliği, Sanayi Veya Hizmet Destek Alanında Bulunan Parsellerde Üstyapı İnşa Edebilecek, Üretime Geçme Şart Ve Taahhüdü Veren Katılımcılara Parselleri Üst Yapılı Kiralayabilecek Veya Üst Yapılı Satabilecek. Katılımcılar Tesislerini Üretim Amaçlı Olmak Üzere Bir Veya Birden Fazla Kiracıya Kiralayabilecek.

  reklam

  Bedelsiz Ve Kısmen Bedelli Parsel Tahsisi Uygulaması Yürürlükten Kaldırılacak.

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Taraf Olduğu Dava Ve Takipler İle İhtiyati Tedbir Ve İhtiyati Haciz Taleplerinde Kurum, Her Türlü Yargı Harcından Ve Teminat Gösterme Yükümlülüğünden Muaf Olacak.

  İhraç Edilen Doğal Gaza İlişkin İletim Tarifeleri, Yurt İçi İletim Tarifelerinin Tabi Olduğu Kısıtlamalara Bağlı Olmayacak. EPDK, Transit İletim Tarifelerini Ve İhracata İlişkin İletim Tarifelerini, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Görüşü Alınarak Yurt İçi İletim Tarifelerinden Farklı Usul Ve Esaslara Göre Tespit Etme Yetkisine Sahip Olacak.

  Doğal Gaz İthalatına Hem BOTAŞ Hem De Özel Sektör Tüzel Kişileri Açısından Serbestlik Getirilecek.

  EPDK, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Onayını Alarak, İthalata İlişkin Müracaatlarda, İthalat Yapılacak Ülke İle BOTAŞ’ın Doğal Gaz İthalat Sözleşmesi Bulunup Bulunmadığı, Piyasada Rekabet Ortamının Oluşturulması, Sözleşmelerden Doğan Yükümlülükleri Ve İhracat Bağlantılarını Dikkate Alarak Belirleyeceği Usul Ve Esaslar Dahilinde Talepleri Değerlendirerek İthalata Müsaade Edebilecek. Ancak Bu Hükümler, Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG), Spot Boru Gazı Ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İthalatı İçin Uygulanmayacak.

  Spot Boru Gazı İthalat Miktarı, Süresi Ve Uygulama Yöntemi, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Görüşü Alınarak EPDK Tarafından Belirlenecek.

  İthalat Veya İhracat Faaliyeti Yapan Tüzel Kişilerden Arz Güvenliği Kapsamında Alınacak Maddi Teminatlar İle Rekabetin Teminine İlişkin Konular Bakanlık Görüşü Alınarak EPDK Tarafından Düzenlenecek.

  Kanunla, Doğalgaz Piyasası Kanunu Hükümlerine Uygun Olarak BOTAŞ’ın Yürüttüğü Faaliyetler Ayrıştırılarak Yatay Bütünleşmiş Tüzel Kişi Şeklinde Yeniden Yapılandırılıncaya Kadar BOTAŞ’ın Dikey Bütünleşmiş Tüzel Kişiliği Devam Edecek. BOTAŞ’ın Faaliyetlerinin Ayrıştırılması Ve Yeniden Yapılandırılması Amacıyla Kurulacak Şirketlerin İşletme Konusu, Ticaret Unvanı, Sermayesi Ve Ortaklık Yapısı Ve Bu Kapsamda Gerçekleştirilecek Devir Ve Benzeri İşlemlere Dair Konular Cumhurbaşkanı Kararı İle Düzenlenecek.

  Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının İzni İle BOTAŞ’ın Doğal Gaz Alım Sözleşmelerine Konu Miktarların Devri Veya Kontrat Devri Yapılabilecek. Kontrat Devri Süreçleri Tamamlanıncaya Kadar BOTAŞ, Kanundaki Piyasa Payı Sınırlamalarına Tabi Olmayacak. BOTAŞ’ın Hazine Garantili Yükümlülükleri Saklı Olacak.

  Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santralleri, Rezervuar Alanına Bakılmaksızın Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) Ve Yerli Katkı Fiyat Desteğinden Yararlanabilecek.

  Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ve Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazların, Uzun Süreli Kiralama İle Adi Kira Hükümleri Ayrılacak.

  Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Ekspertiz Bedeli Kira Devir Talebinde Bulunan Kiracıya Ait Olmak Üzere, Bağımsız Ekspertiz Kuruluşları Tarafından Hazırlanacak Ekspertiz Raporu İle Belirlenecek Kira Bedeli Üzerinden Kira Sözleşmelerinin Üçüncü Kişilere Devrine İzin Verilebilecek. Belirlenecek Yeni Kira Bedeli Mevcut Kira Bedelinden Düşük Olamayacak.

  Tarımsal Faaliyet Karşılığı Kiralamalarda Kira Süresi, Tarımsal Faaliyet Yatırım Bedeli Göz Önüne Alınarak Vakıflar Genel Müdürü Onayı İle 20 Yıla Kadar Tespit Edilebilecek. Tarımsal Faaliyet Karşılığı Kiralamalarda İlgili Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle İşbirliği Yapılabilecek.

  Yatırım Karşılığı Uzun Süreli Kiralamalar; Tarımsal Faaliyet Yatırımı İle Onarım, İnşa Veya Restorasyon Karşılığı Kiralama Modellerinden Oluşacak.

  Yatırım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama Sözleşmelerinde, Sözleşme Süresinin Bitiminden Önce Günün Koşullarına Göre, Emsal Ve Rayiç Bedeller Gözetilerek Tespit Edilecek Kira Bedelinin Yüklenici Tarafından Kabul Edilmesi Halinde Sözleşme Süresinin Bitiminden İtibaren Yüklenici İle Yıllık Kira Sözleşmesi Yapılabilecek.

  Yerli Katkı Fiyatı Desteği, Rüzgar Veya Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İle Bütünleşik Kurulan Elektrik Depolama Tesisleri İçin De Uygulanacak.

  Şarj Ağı İşletmeci Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişi, Bu Tüzel Kişilikte Yüzde 10 Veya Daha Fazla Paya Sahip Ortaklar İle Lisans İptal Tarihinden Önceki 1 Yıl İçinde Görevden Ayrılanlar Dahil Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri, Lisans İptalini Takip Eden 3 Yıl Süreyle Şarj Ağı İşletmeci Lisansı Alamayacak, Lisans Başvurusunda Bulunamayacak, Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişiliklerde Doğrudan Veya Dolaylı Pay Sahibi Olamayacak, Yönetim Kurullarında Görev Alamayacak.

  Depremden Etkilenen 11 İlde İl Özel İdareleri, Belediyeler İle Sanayi Ve Ticaret Odaları Kalkınma Ajanslarına Ödeyecekleri Paylardan 2023 Ve 2024 Yılları İçin Muaf Olacak.

  Depremden Etkilenen 11 İlde İl Özel İdareleri, Belediyeler İle Sanayi Ve Ticaret Odalarının Muaccel Borçlarına İlişkin Olarak Hazine Ve Maliye Bakanlığının Veya İller Bankasınca Pay Borcunun Kesilmesine Yönelik Olarak Yapılan İşlemler İle Genel Hükümler Çerçevesinde Kalkınma Ajansları Tarafından Başlatılan Takipler Durdurulacak.

  2025 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Muaccel Borçlara Faiz İşletilmeyecek, Zamanaşımı Süreleri İşlemeyecek, Bu Borçların Tahsiline Yönelik Bu Tarihe Kadar Herhangi Bir İşlem Yapılmayacak.

  2023 Yılı İçin Tahakkuk Eden Katkı Payı Borcunu İfa Eden İl Özel İdareleri, Belediyeler İle Sanayi Ve Ticaret Odalarına, Ödenen Katkı Payı Faiz İşletilmeksizin Ya Da Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmaksızın Kanunun Yayımlandığı Tarihten 30 Gün İçinde Kalkınma Ajansı Tarafından İade Edilecek.En güncel Uşak haberleri , Uşak haber sitesi olan 64ajans.com yer alır. Güncel Uşak haberleri okumak için web sitemizi takipte kalın. Ayrıca bizlere sosyal medya adreslerimizden ulaşabilirsiniz.

  Çiftçioğlu Otomotiv Reklam
   Çiftçioğlu Otomotiv Reklam

   En az 10 karakter gerekli


   HIZLI YORUM YAP
   ankara travesti

   Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.